Phần mềm quản lý chứng thực

Chức năng –          Quản lý thông tin đối tượng công dân chứng thực. –          Quản lý Cấp bản sao từ bản chính. –          Quản lý Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch, chứng thực di chúc. –...

Phần mềm sổ liên lạc điện tử

X-Soft là một trong những đơn vị phần mềm của Việt Nam cung cấp phần mềm “SMS X-SCHOOL Solutions” được xây dựng trên tổ hợp nhiều nền tảng công nghệ khác nhau gồm hệ thống Client và Server được chứng nhận bản quyền tại Cục bản quyền tác giả theo...

Phần mềm nhật ký điện tử Đoàn thanh tra

X-NKTT là một giải pháp phần mềm tối ưu hỗ trợ ghi chép điện tử những hoạt động của Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, những nội dung có liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra diễn ra trong ngày, từ khi có quyết định thanh...

Phần mềm quản lý chỉ đạo tuyến

Giúp theo dõi, báo cáo thống kê trực tiếp lên Đơn vị chủ quản một cách nhanh chóng, tổng hợp số liệu chính xác. Phần mềm bao gồm các phân hệ: +          Quản lý chuyển giao kỹ thuật: Xây dựng hệ thống chỉ đạo tuyến về công tác khám,...

Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục

X-KDGD là một giải pháp phần mềm tối ưu hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn...

Cổng thông tin điện tử – Website

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cung cấp, thiết kế Cổng thông tin điện tử trường học“X-Portal” được xây dựng trên nền tảng công nghệ ASP.Net và SQL Sever. Đáp ứng đầyđủ qui định của nhà nước:• Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục – đào tạo quy...

Phần mềm quản lý Lao động , việc làm

X-Soft là một trong những đơn vị phần mềm tiên phong của Việt Nam cung cấp phần mềm quản lý lao động việc làm (X-LĐVL) đáp ứng theo Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; Phần mềm quản...