Phần mềm quản lý trường học – Bậc TH, THCS, THPT

PHẦN MỀM ĐÁP ỨNG:

 • Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 n ăm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Hệ thống biểu mẫu đáp ứng QĐ 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 về việc ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê giáo dục và đào tạo
 • Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT về ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục.
 • Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
 • Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu với hệ thống EQMS, EMIS
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn về thông tin theo quy định hiện hành của Bộ Thông tin & Truyền thông.
 • Đáp ứng theo mô hình quản lý dành riêng cho các trường ĐH, CĐ, TC, Bộ quốc phòng…

CHỨC NĂNG CHÍNH

 • Chức năng quản lý
  • Quản lý hồ sơ, lý lịch học sinh
  • Quản lý hồ sơ, chuyên môn giáo viên
  • Quản lý khen thưởng, kỷ luật của học sinh, giáo viên
  • Quản lý phân công giảng dạy.
  • Quản lý xếp lớp, trộn lớp thông minh.
  • Quản lý học sinh chuyển lớp, chuyển trường.
  • Quản lý học sinh bị đuổi học, bỏ học, thi lại.
  • Phân lớp mới cho học sinh từ học sinh năm cũ.
  • Quản lý điểm, quá trình học tập và rèn luyện.
  • Quản lý năm học, môn học, cơ sở vật chất nhà trường.
 • Chức năng báo cáo thống kê
  • Báo cáo sĩ số
  • Danh sách học sinh nghỉ học
  • Danh sách học sinh trong các lớp học
  • Kết quả hạnh kiểm, học lực
  • Tổng hợp số liệu trường, lớp, học sinh
  • Danh sách học sinh tốt nghiệp
  • Báo cáo thống kê giáo dục theo từng cấp
  • Báo cáo thống kê chất lượng giáo dục theo từng cấp
  • Báo cáo kết quả tốt nghiệp theo từng cấp
  • Báo cáo tổng hợp các cấp
  • Báo cáo tổng hợp học sinh bỏ học
  • Các báo cáo về học sinh, giáo viên, nhà trường khác.
  • Báo cáo EMIS, EQMS
  • Danh sách kết quả xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp
  • Kết quả xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp chia theo môn học
  • Danh sách cán bộ viên chức đến tuổi nghỉ hưu
  • Thống kê số liệu phát triển chất lượng cán bộ giáo viên, viên chức
  • Thống kê hiện trạng giáo viên thừa thiếu
  • Thống kê kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức
  • Báo cáo chất lượng đảng viên
  • Thống kê cán bộ viên chức theo chức danh
  • Phiếu thông tin tình hình đội ngũ
  • Các sáng kiến, kinh nghiệm theo năm
  • Thống kê cán bộ, giáo viên nghỉ việc
  • Kết nối liên thông dữ liệu EQMS
  • Thiết kế báo cáo theo đặc thù báo cáo của đơn vị (qua khảo sát).
 • CHỨC NĂNG MỞ RỘNG
  • Trang thông tin điện tử tương tác giữa nhà trường, phụ huynh, học sinh
  • Hệ thống quản lý ban hành văn bản, hệ thống quản lý văn bản đi, đến.
  • Kho bài giảng điện tử E-Learning
  • Hệ thống thư viện giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, kho bài giảng điện tử, học liệu số.
  • Hệ thống trường học kết nối xuyên suốt trong toàn ngành X-Mail
  • Hệ thống thông tin và khảo sát đánh giá cán bộ trực tuyến
  • Hệ thống cơ sở dữ liệu học bạ điện tử
  • Hệ thống thư viện điện tử dùng chung được chia sẻ sử dụng trong toàn hệ thống
  • Hệ thống ngân hàng câu hỏi, đáp án tập trung trực tuyến cho giáo viên và học sinh khối các trường phổ thông.
  • Kho học liệu giáo dục mở (OER: Open Education Resource gồm các giáo trình, bài giảng điện tử, bài trình chiếu, video, hình ảnh…) chia sẻ trên toàn hệ thống.
  • Hệ thống nhắn tin tra cứu điểm từ xa X-SMS Gateway
  • Hệ thống Sổ liên lạc điện tử X-Web theo dõi sát sao quá trình học tập, rèn luyện, nghỉ học trực tiếp trên nền web hỗ trợ tương thích Smart phone, tablet, pc.
  • Hệ thống sổ liên lạc điện tử X-MobileSchool theo dõi quá trình học tập, rèn luyện, nghỉ học trực tiếp qua Smart Phone thông qua ứng dụng trên các điện thoại Smartphone Android, iOS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *