Phần mềm quản lý xử lý vi phạm hành chính

Chức năng

–          Quản lý đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính.

–          Quản lý hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục theo nghị định.

–          Quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

–          Quản lý việc lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

–          Quản lý quá trình tiếp nhận biên bản vi phạm hành chính.

–          Quản lý quá trình xử lý biên bản vi phạm hành chính.

–          Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

–          Quản lý giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

–          Trang công bố công khai việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính.

–          Quản lý việc thu, nộp tiền phạt.

–          Quản lý việc chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu để bán đấu giá.

–          Hỗ trợ tìm kiếm thông tin.

 –         Báo cáo thống kê theo các mẫu quy định.

–          Báo cáo danh sách đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính.

–          Lưu trữ lịch sử của từng đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính.

–          Báo cáo tổng hợp thu, chi.

–          Quản lý gửi email thông báo cho đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính.

–          Quản lý phân quyền người dùng, các đơn vị trực thuộc.

–          Tra cứu hồ sơ, kết quả, thông tin đối tượng theo nhiều tiêu chí khác nhau.

–          Báo cáo thống kê theo các cấp trực tuyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *