Phần mềm quản lý ngân sách tiền lương

Quản lý tiền lương

 •  Lên kế hoạch ngân sách cho việc tính toán dự trù lương các năm.
 •  Quản lý cấp ngân sách liên quan đến lương theo các kế hoạch đầu năm, bổ sung.
 •  Cảnh báo đến hạn nâng lương cho nhân viên theo thông tư 08/2013/TT-BNV
 •  Danh sách bảng lương của từng tháng
 •  Cho phép bổ sung thông tin về các khoản thu nhập, khấu trừ, các hệ số lương, phụ cấp
 •  Hỗ trợ tính lương làm thêm giờ căn cứ vào bảng tổng hợp chấm công thời gian
 •  Hỗ trợ tính các khoản phạt đi muộn, về sớm,…theo quy định của đơn vị
 •  Tự động tính thuế TNCN của nhân viên theo biểu tính thuế
 •  Hỗ trợ lập bảng thanh toán tiền lương dựa trên bảng lương đã tính được để chuyển trả lương cho nhân viên
 •  Theo dõi các khoản lương tạm ứng, phải trả, còn nợ đến từng nhân viên
 •  Theo dõi, xác nhận việc điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm khi có phát sinh
 •  Hỗ trợ gửi phiếu lương cho từng nhân viên
 • Theo dõi và tổng hợp lương toàn ngành.
 • Các báo cáo theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP:
 • Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện nghị định 47/2017/NĐ-CP (Mẫu 2a/1;
 • Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện nghị định 47/2017/NĐ-CP (Mẫu 2a/2);
 • Báo cáo tổng hợp quỹ trợ cấp tăng thêm của cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc (Mẫu 2b);
 • Báo cáo nhu cầu chênh lệch (Mẫu 2c);
 • Tổng hợp kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách (Mẫu 2d);
 • Tổng hợp kinh phí tăng, giảm do điều chỉnh địa bàn vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Mẫu 2e);
 • Tổng hợp phụ cấp ưu đãi tăng, giảm do điều chỉnh địa bàn vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Mẫu 2g);
 • Tổng hợp phụ cấp thu hút tăng, giảm do điều chỉnh địa bàn vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Mẫu 2h);

 Quản lý chấm công

 •  Lập bảng chấm công chi tiết cho từng phòng ban, bộ phận. Chấm công chi tiết đến từng nhân viên theo ngày, ca làm việc.
 •  Tổng hợp số ngày công nhân viên đi làm, nghỉ phép, nghỉ ốm, số giờ làm ngoài giờ…để lập bảng chấm công tổng hợp.
 •  Cho phép lập bảng chấm công tổng hợp từ nhiều bảng chấm công chi tiết.
 •  Tự động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu chấm công và nhiều tính năng khác.

Quản lý chính sách – bảo hiểm

 •  Thiết lập định mức đóng bảo hiểm theo vùng, theo cá nhân, cho phép thay đổi linh hoạt các mức đóng theo sự điều chỉnh của nhà nước
 •  Quản lý việc khai báo hồ sơ bảo hiểm
 •  Quản lý thông tin về sổ BHXH của nhân viên: số sổ BHXH, thời gian bắt đầu tham gia, mức lương đóng bảo hiểm, tỷ lệ đóng…
 •  Quản lý thông tin về số thẻ BHYT của nhân viên: số thẻ BHYT, ngày hết hạn thẻ, nơi đăng ký khám chữa bệnh…
 •  Theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm của nhân viên tại đơn vị
 •  Theo dõi tăng giảm bảo hiểm hàng tháng
 •  Hỗ trợ các báo cáo theo mẫu của nhà nước để làm việc với cơ quan bảo hiểm 

LỢI ÍCH CỦA X-QLTL

 •  Phần mềm quản lý tiền lương giúp đơn vị tự động hóa quy trình tính lương, giảm thiểu được thời gian tính lương, phụ cấp, thuế, bảo hiểm cho cán bộ nhân sự hàng tháng. Áp dụng được hầu hết các cơ quan, tổ chức nhà nước.
 •  Module tính lương liên kết chặt chẽ với các Module Nhân viên, Chấm công làm cho việc tổng hợp các tham số chính xác một cách tuyệt đối. Ngoài ra việc tự động thông báo phiếu lương qua Email giúp cho việc quản lý trở nên chuyên nghiệp hơn.
 • Tổng hợp số ngày công nhân viên đi làm, nghỉ phép, nghỉ ốm để lập bảng chấm công tổng hợp.
 • Phần mềm tính lương giúp các đơn vị tính lương nhanh chóng, chính xác, công bằng, góp phần tạo niềm tin cho người lao động. Có thể nói phần mềm là giải pháp nhất, toàn diện nhất để đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành công việc chấm lương của đơn vị. Phần mềm có rất nhiều tiện ích, đáp ứng gần như hoàn toàn các yêu cầu khắt khe nhất. Thêm vào đó, phần mềm rất thân thiện với người dùng, dễ sử dụng và có khả năng tùy biến cao. Sử dụng phần mềm giúp tiết kiệm thời gian, các khâu trong quá trình vận hành được thực hiện theo một quy trình nhất định, không để xảy ra nhầm lẫn, sai sót; Truy cập ở mọi nơi, từ mọi thiết bị, đáp ững nhu cầu quản lý và giải quyết công việc một cách nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *