Phần mềm ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm trực tuyến

X-Soft là một trong những đơn vị phần mềm của Việt Nam cung cấp phần mềm ngân hàng đề thi trực tuyến với sản phẩm “X-QUIZTEST Solutions” được xây dựng trên tổ hợp nhiều nền tảng công nghệ khác nhau gồm hệ thống Client và Server được chứng nhận bản quyền tại Cục bản quyền tác giả theo số 1563/2017/QTG; Thiết kế nhằm mục đích quản lý toàn bộ kế hoạch tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính hoặc trên giấy bằng phần mềm ứng dụng.X-QUIZTEST đáp ứng yêu cầu của các cấp: Tiểu học, THCS, THPT, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp… trong việc thực hiện tổ chức thi và kiểm tra. Ứng dụng phần mềm giáo viên có thể khởi tạo các ngân hàng câu hỏi và biên tập đề thi theo các mức độ khó dễ khác nhau ngẫu nhiên hoặc lựa chọn câu hỏi. Tự động ngắt thời gian, lưu bài và chấm thi, lập bảng điểm, in danh sách phòng thi. Giúp xây dựng cơ sở dữ liệu chung về ngân hàng đề thi, dễ dàng trong việc tra cứu, giám sát các thông tin trong tổ chức thi. Đảm bảo tính bảo mật, chính xác, phù hợp với quy trình thi tại nhà trường và các cơ sở giáo dục.

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM:

 • Quản lý ngân hàng câu hỏi
  • Tạo câu hỏi hoặc import câu hỏi từ dữ liệu có sẵn với đa phương tiện: Text, hình ảnh, video, âm thanh.
  • Phân loại độ khó, dễ, đặc biệt (dùng thi học sinh giỏi) cho câu hỏi.
  • Tạo kho câu hỏi theo từng môn, chủ đề…
  • Câu hỏi với nhiều định dạng trả lời:
  • Dạng câu hỏi nhiều lựa chọn, chọn 01 đáp án hoặc chọn nhiều đáp án
  • Dạng câu hỏi đúng/sai
  • Dạng câu hỏi điền vào chỗ trống
  • Quản lý ngày tạo, tổ chuyên môn, cán bộ tạo câu hỏi.
  • Quản lý điểm câu hỏi theo các cách làm tròn tự định nghĩa.
  • Chế độ xem trước thể hiện của câu hỏi khi đã soạn xong.
  • Có thể kết xuất ngân hàng câu hỏi ra các tệp lưu trữ.
 • Quản lý đề thi
  • Tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi với các lựa chọn: Ra đề ngẫu nhiên, ra đề theo phương thức lựa chọn câu hỏi. Tổ chức đề thi theo phân loại học sinh.
  • Quản lý ngày thi, thời gian thi, địa điểm thi.
  • Bảo mật đề thi theo phân quyền.
  • Kiểm soát việc trùng lặp câu hỏi trong đề thi.
  • Cho phép in đề thi để tổ chức thi trên giấy.
  • Có thể bổ sung hướng dẫn làm bài thi.
  • Khóa đề thi khi đã thực hiện bắt đầu bài thi.
  • Đề thi được quản lý tập trung hỗ trợ cho việc quản lý kho dữ liệu đề thi để kiểm tra, giám sát và tái sử dụng đề thi.
  • Chia sẻ để thi, câu hỏi giữa các giáo viên theo phân quyền.
  • Kết xuất đề thi ra các tệp lưu trữ.
 • Quản lý thi
  • Lập danh sách học sinh thi, đánh số báo danh và lập tài khoản cho học sinh thi.
  • Học sinh thi trắc nghiệm trên máy tính hoặc trên file giấy được in ra từ phần mềm quản lý với các số báo danh do nhà trường cấp.
  • Phần mềm tự động ngắt thời gian thi và chấm, hiển thị kết quả làm bài của học sinh.
  • Cho phép học sinh xem lại kết quả đúng /sai khi kết thúc làm bài thi (tùy theo lựa chọn nhà trường có cho phép hay không).
  • Có thể phục hồi sau các sự cố mất điện, mất kết nối, hỏng máy…Học sinh có thể tiếp tục làm bài hoặc thi bài thi mới.
  • Quản lý phân công cán bộ coi thi.
  • Giao diện dành cho học sinh thi được thiết kế tối ưu để học sinh dễ dàng thao tác.
  • Xem và in bảng điểm phòng thi.
  • Xem và in phiếu làm bài cùng điểm thi của học sinh thi.
  • Thống kê điểm làm bài, câu trả lời của học sinh.
  • Thực hiện việc thi lại, ra đề lại cho học sinh.
  • Quản lý việc xử lý vi phạm quy chế thi của học sinh.
  • Tra cứu lịch sử thi.
  • Kết xuất dữ liệu thi ra các định dạng lưu trữ.
 • Quản lý hồ sơ học sinh
  • Quản lý các thông tin về học sinh để phục cho việc thi trắc nghiệm: Thông tin về năm học, học kỳ, ban, khối, lớp, lý lịch học sinh…
  • Tạo số báo danh cho học sinh để thực hiện thi trên phần mềm.
  • Quản lý hồ sơ giáo viên, gia đình giáo viên để phục vụ công tác ra đề, coi thi và chấm thi.
 • Quản trị hệ thống
  • Tạo danh mục hỗ trợ cho việc thao tác quản lý trên phần mềm: Danh mục môn học, danh mục tôn giáo, danh mục địa danh, danh mục tổ chuyên môn…
  • Tạo và chỉnh sửa tài khoản theo các phân quyền: Quản trị, lãnh đạo, tổ chuyên môn, giáo viên ra đề, giáo viên coi thi, học sinh… Các tài khoản có thể thay đổi mật khẩu để tạo mã khóa an toàn.
  • Bảo mật, sao lưu và khôi phục dữu liệu đề phòng các sự cố.
  • Lưu vết, nhật ký sử dựng phần mềm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *