Phần mềm quản ý thư viện điện tử

Phần mềm Quản lý thư viện được nghiên cứu và phát triển dựa trên nhu cầu thực tế từ nhiều khách hàng và theo các quy định cụ thể của nhà nước trên cơ sở đáp ứng tốt nhu cầu quản lý riêng của từng đơn vị và địa phương. Phần mềm được thiết kế tập trung quản lý các phần cốt lõi như: Quản lý ấn phẩm, tài liệu, quản lý đăng ký mượn, trả, quản lý thẻ thư viện, tra cứu ấn phẩm tài liệu.. v.v. Với hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, phần mềm có thể kết xuất các báo cáo thống kê về thiết bị theo quy định hiện hành một cách nhanh chóng và chính xác tại bất cứ nơi nào có mạng Internet. Đảm bảo việc báo cáo tức thời cho Lãnh đạo.

TỔNG QUAN CHỨC NĂNG

 1. Quản lý thư viện điện tử:
 • Quản lý danh sách độc giả và cấp thẻ cho độc giả.
 • Quản lý mượn, trả ấn phẩm, tài liệu.
 • Quản lý danh sách ấn phẩm, tài liệu.
 • Quản lý tra cứu ấn phẩm, tài liệu
 • Quản lý đăng ký mượn ấn phẩm, tài liệu trực tuyến
 • Các báo cáo thống kê theo quy định:
  • In danh sách độc giả
  • In thẻ thư viện mặt trước
  • In thẻ thư viện mặt sau
  • In phiếu mượn tài liệu, ấn phẩm
  • In danh sách ấn phẩm, tài liệu đang cho mượn
  • In danh sách ấn phẩm tài liệu quá hạn trả
  • In danh sách tài liệu, ấn phẩm có trong thư viện theo nhiều tiêu thức khác nhau.
 1. Học liệu chung
 • Kho học liệu chung là một công cụ hữu ích để giáo viên trường phổ thông và học sinh có thể khai thác. Với kho học liệu này, giáo viên và học sinh có thể truy cập và tìm kiếm các tài liệu học tập và nghiên cứu đa dạng từ các nguồn khác nhau như sách vở, bài báo, tài liệu tham khảo, tài liệu học tập, v.v.
 • Giáo viên có thể sử dụng kho học liệu chung để tìm kiếm các tài liệu học tập và tài liệu tham khảo mới nhất để cập nhật kiến thức và phát triển các bài giảng cho các bài học. Học sinh cũng có thể sử dụng kho học liệu này để tìm kiếm các tài liệu học tập hữu ích để hỗ trợ việc học tập.
 • Kho học liệu chung cũng cung cấp các công cụ tìm kiếm tiên tiến để giúp giáo viên và học sinh tìm kiếm các tài liệu học tập theo từ khóa, chủ đề, tác giả và nhiều tiêu chí khác. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc tìm kiếm các tài liệu học tập.
 • Ngoài ra, kho học liệu chung cũng có tính năng lưu trữ tài liệu để giáo viên và học sinh có thể tải xuống và lưu trữ các tài liệu học tập của họ. Điều này giúp đảm bảo rằng các tài liệu quan trọng được bảo vệ và lưu trữ an toàn.
 • Với kho học liệu chung, giáo viên và học sinh sẽ có thêm nhiều tài nguyên học tập và nghiên cứu đa dạng và phong phú để hỗ trợ việc học tập và phát triển kiến thức của họ.