Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là phần mềm hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua và khen thưởng của toàn đơn vị được đơn giản và dễ dàng hơn. Phần mềm có thể quản lý các Quyết định khen thưởng, chi tiết khen thưởng

Phân hệ quản lý nhân hộ khẩu cấp thành phố, thị xã Thực hiện việc quản lý và đăng ký nhân khẩu, hộ khẩu thường trú toàn thành phố, thị xã. Phân hệ này được cài đặt tại Bộ phận 1 cửa của Công an thành phố – thị xã

X-Edu có giao diện thân thiện dễ sử dụng hoàn toàn dựa trên bảng mã Unicode. X-Edu sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu tập trung Microsoft SQL Server, cho phép phân quyền truy cập cho nhiều người sử dụng. Các biểu mẫu báo cáo được trình bày

Hiện nay, việc tổng hợp Thông tin KTXH ở các cơ quan đơn vị hầu hết chưa đưa lại hiệu quả như mong muốn, chưa thể hiện được đúng vai trò của nó  trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là vì quá trình gửi nhận

Hiện tại, X-Soft là một trong những đơn vị phần mềm của Việt Nam cung cấp phần mềm “Số hóa văn thư lưu trữ” với sản phẩm “X-File Solutions” được xây dựng trên tổ hợp nhiều nền tảng công nghệ khác nhau gồm hệ thống Client và Server trên nền

PHẦN MỀM ĐÁP ỨNG: Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 n ăm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo

X-Soft là một trong những đơn vị phần mềm của Việt Nam cung cấp phần mềm ngân hàng đề thi trực tuyến với sản phẩm “X-QUIZTEST Solutions” được xây dựng trên tổ hợp nhiều nền tảng công nghệ khác nhau gồm hệ thống Client và Server được chứng nhận bản

Chức năng –          Quản lý đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính. –          Quản lý hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục theo nghị định. –          Quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. –          Quản lý

Quản lý tiền lương  Lên kế hoạch ngân sách cho việc tính toán dự trù lương các năm. Quản lý cấp ngân sách liên quan đến lương theo các kế hoạch đầu năm, bổ sung. Cảnh báo đến hạn nâng lương cho nhân viên theo thông tư 08/2013/TT-BNV Danh sách bảng lương của

X-QLHN giúp xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, người nghèo và thực hiện những chính sách liên quan đến người nghèo nhằm thống nhất các cấp khi có sự thay đổi về hộ nghèo trong ngành Lao động – thương binh và xã hội. Đảm bảo cho

X-ĐHCV giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý điều hành công việc, hỗ trợ hiệu quả cho công tác điều hành của lãnh đạo. Lãnh đạo phòng ban theo các cấp có thể khởi tạo công việc, phân công và theo dõi tiến độ công việc,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *