Phần mềm quản lý điều hành công việc trực tuyến

X-ĐHCV giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý điều hành công việc, hỗ trợ hiệu quả cho công tác điều hành của lãnh đạo. Lãnh đạo phòng ban theo các cấp có thể khởi tạo công việc, phân công và theo dõi tiến độ công việc, ra quyết định kịp thời. Thực hiện việc trao đổi thông tin và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp trên phần mềm thông qua công nghệ điện toán đám mây đáp ứng được trên các thiết bị thông minh giúp cho việc điều hành và xử lý công việc được linh hoạt, mọi lúc mọi nơi.

TỔNG QUAN CHỨC NĂNG

Quản lý công việc

–           Quản lý khởi tạo công việc từ các văn bản, tờ trình hoặc công việc đột xuất từ các cấp quản lý giúp giảm chi phí và tiết kiệm thời gian.

–           Quản lý phân công công việc cho các thành viên tham gia vào công việc được khởi tạo.

–           Theo dõi tiến độ công việc, luồng công việc đang được xử lý, những công việc gần hết hạn, quá hạn, đã hoàn thành.

–           Chức năng giao tiếp nội bộ giúp cho việc gửi thông báo đến các phòng ban, cá nhân qua các kênh: App điện thoại, Email, Hệ thống X-ĐHCV trực tuyến, Diễn đàn nội bộ.

–           Chức năng truyền thông nội bộ giúp theo dõi lịch làm việc tại các phòng ban, cá nhân, trao đổi thảo luận về công việc theo phân quyền, nhắc việc đến thời hạn cho các cấp được giao việc.

–           Chức năng khảo sát đánh giá, chưng cầu ý kiến, lấy ý kiến, biểu quyết.

–           Chức năng tin tức, bản tin nội bộ.

–           Hệ thống danh bạ nội bộ.

Quản lý và tổ chức thông tin

–           Hệ thống tổ chức thông tin được thiết kế theo các phân loại và phân quyền khoa học giúp cho việc luồng thông tin được truy xuất nhanh nhất theo các cấp: lãnh đạo, phòng ban, nhân viên ; truyền thông nội bộ được đảm bảo xuyên suốt. Các cấp sử dụng phần mềm có thể cập nhật thông tin mọi lúc mọi nơi bằng các thiết bị kết nối Internet: Máy tính, Điện thoại thông minh, Tablet.

Quản lý đánh giá hiệu quả công việc

–           Mỗi công việc được giao từ các cấp trong luồng xử lý thông tin khi kết thúc sẽ được đo lường và đánh giá gắn với từng tổ chức, cá nhân cụ thể giúp cho việc đánh giá hiệu quả trong các công việc được giao.

Quản lý văn bản, hợp đồng

–           Các văn bản đi kèm các quyết định giao việc, các tờ trình và hợp đồng sẽ được lưu trữ và chia sẻ theo phân quyền trong hệ thống giúp cho việc tra cứu, tìm kiếm và khai thác được tiện lợi và nhanh nhất. Ngoài ra, phần mềm có chức năng bình luận văn bản cho phép mọi người đóng góp ý kiến hoặc thảo luận trực tiếp theo ý kiến cá nhân của từng văn bản, giải đáp thắc mắc văn bản.

Quản trị hệ thống

–           Việc xây dựng phần mềm X-ĐHCV được tính toán kỹ nhất ở quy trình bảo mật để đảm bảo an toàn cho hệ thống hoặc việc rò rỉ thông tin. Với chứng thực đa lớp, phân quyền hệ thống theo các chức năng và nghiệp vụ khác nhau giúp cho việc hệ thống luôn trong tình trạng an toàn cao nhất và vận hành xuyên suốt.

–           Quản lý theo danh mục hệ thống đặc thù.

–           Quản lý tài khoản kết nối theo phân quyền.

–           Hệ thống thống kê trực quan.

Mô hình hoạt động

Phần mềm được thiết kết trên mô hình điện toán đám mây với CSDL tập trung tại hệ thống máy chủ của đơn vị chủ quản. Thông qua hệ thống thiết lập phân quyền, đơn vị chủ quản sẽ tạo các tài khoản cho các đơn vị trực thuộc nếu có liên quan tới nghiệp vụ quản lý theo mô hình trên. Tùy theo nghiệp vụ dành cho lãnh đạo, chuyên viên hay tổ chuyên môn cấp Xã, phường phần mềm sẽ hiển thị giao diện riêng biệt theo đúng nhu cầu sử dụng đó. Tại các nơi lập kế hoạch công việc, nhận công việc người sử dụng dùng máy tính hoặc các thiết bị thông minh đăng nhập vào hệ thống và nhập liệu. Dữ liệu đó sẽ được lưu trữ trên máy chủ và đơn vị chủ quản có thể quản lý và kết xuất các báo cáo định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng, 1 năm mà không cần các đơn vị cấp dưới gửi dữ liệu lên, giúp cho việc sắp xếp công việc một cách hợp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *