Phần mềm quản lý điểm rèn luyện – Bậc cao đẳng, đại học

Việc áp dụng quy trình đánh giá điểm rèn luyện thủ công gây tốn khá nhiều thời gian cho các giáo viên cố vấn và hội đồng khoa tại nhà trường, xuất phát từ nghiên cứu thực tế trên để áp dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa quy trình quản lý, công ty X-Soft xây dựng hệ thống đánh giá điểm rèn luyện sinh viên đáp ứng các chức năng:

 • Tạo mẫu đánh giá điểm rèn luyện
 • Chấm điểm rèn luyện trực tuyến
 • Quản lý điểm rèn luyện sinh viên
 • Lấy dữ liệu sẵn có để đưa vào phần mềm: Điểm trung bình học kỳ, khen thưởng, kỷ luật…
 • Xuất dữ liệu ra các tệp: Excel, Word, PDF, Img để nộp cho phòng Công tác sinh viên
 • Kết xuất các báo cáo thống kê

X-DRL đảm bảo quá trình đánh giá được chính xác, công bằng, công khai và dân chủ. Và theo đúng quy trình:

 • Từng học sinh, sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do Trường quy định trên hệ thống X-DLR trực tuyến.
 • Giáo viên chủ nhiệm được phân quyền xem xét mức điểm của từng học sinh, sinh viên.
 • Trưởng khoa được phân quyền xem xét điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trong Khoa và xác nhận chuyển dữ liệu đúng lên Hiệu trưởng. Nếu có hội đồng khoa sẽ được quản lý thành phần hội đồng đánh giá kết quả.
 • Hiệu trưởng được phân quyền xem xét và công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.
 • Sau khi được công nhận bởi Hiệu trưởng, kết quả đánh giá và phân loại sinh viên sẽ được công khai và thông báo cho học sinh, sinh viên biết trên Cổng công khai Điểm rèn luyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *