Phần mềm quản lý chứng thực

Chức năng

–          Quản lý thông tin đối tượng công dân chứng thực.

–          Quản lý Cấp bản sao từ bản chính.

–          Quản lý Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch, chứng thực di chúc.

–          Tích hợp các biểu mẫu hợp đồng của bộ tư pháp có sẵn trên phần mềm, giúp người dùng dễ dàng soạn thảo các lời chứng cho công dân.

–          Quản lý lịch sử đối tượng công chứng, chứng thực.

–          Hỗ trợ tìm kiếm thông tin.

–          Quản lý đối tượng và tài sản ngăn chặn.

–          Quản lý thu phí công chứng, chứng thực.

–          Quản lý lưu trữ hồ sơ.

 –         Báo cáo thống kê theo các mẫu quy định.

–          Báo cáo danh sách công dân chứng thực.

–          Báo cáo lịch sử của từng đối tượng chứng thực.

–          Báo cáo tổng hợp thu, chi.

–          Quản lý gửi tin nhắn hoặc email thông báo kết quả cho công dân.

–          Quản lý phân quyền người dùng, các đơn vị trực thuộc.

–          Tra cứu hồ sơ, kết quả, thông tin công dân theo nhiều tiêu chí khác nhau.

–          Báo cáo thống kê trực tiếp tổng hợp tình hình chứng thực toàn bộ các đơn vị trực thuộc.

Mô hình hoạt động

Phần mềm được thiết kết trên mô hình điện toán đám mây với CSDL tập trung tại hệ thống máy chủ của đơn vị chủ quản. Thông qua hệ thống thiết lập phân quyền, đơn vị chủ quản sẽ tạo các tài khoản cho các đơn vị trực thuộc nếu có liên quan tới nghiệp vụ quản lý theo mô hình trên. Tùy theo nghiệp vụ riêng tại Huyện hay Xã phần mềm sẽ hiển thị giao diện riêng biệt theo đúng nhu cầu sử dụng đó. Tại các nơi nhận hồ sơ và quản lý chứng thực, người sử dụng dùng máy tính đăng nhập vào hệ thống và nhập liệu. Dữ liệu đó sẽ được lưu trữ trên máy chủ và đơn vị chủ quản có thể quản lý và kết xuất các báo cáo định kỳ mà không cần các đơn vị cấp dưới gửi dữ liệu lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *