Phần mềm quản lý hộ khẩu

Phân hệ quản lý nhân hộ khẩu cấp thành phố, thị xã

Thực hiện việc quản lý và đăng ký nhân khẩu, hộ khẩu thường trú toàn thành phố, thị xã. Phân hệ này được cài đặt tại Bộ phận 1 cửa của Công an thành phố – thị xã và được chia thành nhiều bàn giao dịch với người dân. Tại đây, khi mỗi người dân đến giao dịch về hộ khẩu chỉ cần tiếp xúc ở một bàn giao dịch thì mọi thủ tục đều được triển khai tại đây một cách nhanh chóng và chính xác.

Các nghiệp vụ được xử lý bao gồm:

– Tiếp nhận thông tin:

 • Quản lý hồ sơ theo số thứ tự tự định nghĩa hoặc từ phần mềm
 • Quản lý ngày tiếp nhận hồ sơ nhân hộ khẩu
 • Quản lý họ và tên nhân hộ khẩu
 • Quản lý ngày tháng năm sinh hồ sơ nhân hộ khẩu
 • Quản lý giới tính
 • Quản lý số CMND / định danh cá nhân
 • Quản lý nơi thường trú
 • Quản lý thông tin chủ hộ nơi đăng ký thường trú
 • Quản lý mục thông tin quan hệ với chủ hộ
 • Quản lý số hồ sơ nhân hộ khẩu
 • Quản lý số sổ hộ khẩu
 • Quản lý nơi ở hiện tại (chỗ ở hiện nay)
 • Quản lý thông tin chủ hộ nơi ở hiện nay (chỗ ở hiện nay)
 • Quản lý thông tin quan hệ với chủ hộ (chỗ ở hiện nay)
 • Quản lý số hồ sơ hộ khẩu (chỗ ở hiện nay)
 • Quản lý số sổ hộ khẩu
 • Quản lý trường hợp đăng ký
 • Quản lý thông tin những nhân khẩu kèm theo:
  • Quản lý hồ sơ theo số thứ tự trường hợp tự định nghĩa hoặc từ phần mềm
  • Quản lý họ và tên nhân khẩu
  • Quản lý giới tính nhân khẩu
  • Quản lý ngày tháng năm sinh nhân khẩu
  • Quản lý số CMND/định danh công dân
  • Quản lý thông tin quan hệ với chủ hộ
 • Quản lý thông tin số điện thoại
 • Quản lý ngày trả hồ sơ
 • Quản lý xác nhận giao nhận hồ sơ giữa bộ phận tàng thư và bộ phận 1 cửa

– Chuyển thông tin xin ý kiến chỉ huy

– Chuyển thông tin chi tiết bản khai cho quản lý tàng thư

– Chuyển thông tin cập nhật bản khai cho quản lý tàng thư

– Chuyển thông tin xử lý cho bàn giao dịch nơi đến

– Điều chỉnh thông tin

– In các phiếu dựa vào thông tin đã nhập: Phiếu biên nhận, Phiếu HK07, Phiếu đề xuất

– Tìm kiếm thông tin nhân hộ khẩu theo mã hồ sơ, theo tên gọi, theo bí danh, theo số chứng minh nhân dân, vv…

– Liên kết kết quả tìm kiếm với các chức năng khác

– Tự động lấy dữ liệu có sẵn nếu đối tượng được khai thêm cùng hộ khẩu để giảm thao tác nhập

– Cảnh báo hồ sơ về thời gian nộp trong quá trình nhập dựa vào lịch sử theo dõi hồ sơ

– Cảnh báo thông tin tội phạm dựa vào hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu tội phạm cần đưa vào cảnh báo

Phân hệ quản lý và khai thác tàng thư hộ khẩu

Cơ sở dữ liệu về nhân khẩu, hộ khẩu được số hóa và thông tin thu thập được trong quá trình vận hành chương trình sẽ là một kho tư liệu hết sức quý giá, có thể được sử dụng hiệu quả trong tất cả các công tác quản lý nhà nước về con người. Vì vậy việc cập nhật bổ sung, tra cứu và khai thác thông tin là rất quan trọng. Phân hệ quản lý và khai thác tàng thư hộ khẩu được cài đặt ở Công an Thành phố với các chức năng chính:

– Xác nhận hồ sơ gốc nhận từ bộ phận 1 cửa

– Cập nhật, quản lý thông tin nhân khẩu

– Cập nhật bản khai nhân khẩu

– Cập nhật bản khai đối tượng quản lý

– Sao chụp và lưu trữ các tài liệu quan trọng (Khi được trang bị máy quét hồ sơ)

Quản lý tra cứu và xác minh thông tin

– Tiếp nhận thông tin

– Tra cứu, xác minh thông tin (trên máy, trên hồ sơ)

– Chuyển thông tin xin ý kiến chỉ huy

– Chuyển thông tin báo cáo cho đơn vị yêu cầu

– Tìm kiếm thông tin

– Tìm kiếm thông tin nhân khẩu theo mã hồ sơ, theo tên gọi, theo bí danh,

theo số chứng minh nhân dân

– Liên kết kết quả tìm kiếm với các chức năng khác

Phân hệ quản trị hệ thống

Thực hiện việc quản trị toàn bộ hệ thống và theo dõi các thông tin về tình hình biến động dân số trên các phường xã và toàn thành phố. Là phân hệ được cài đặt tại các máy tính của chỉ huy nên phân hệ quản trị hệ thống sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất, tổng hợp nhất dành cho lãnh đạo.

Các chức năng của phân hệ:

– Quản trị cơ sở dữ liệu

– Sao lưu cơ sở dữ liệu

– Phục hồi sao lưu cơ sở dữ liệu

– Quản lý người dùng

– Cập nhật thông tin người dùng

– Cấp phát quyền cho người dùng

– Cập nhật thông tin hệ thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *