Phần mềm quản lý hộ nghèo

X-QLHN giúp xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, người nghèo và thực hiện những chính sách liên quan đến người nghèo nhằm thống nhất các cấp khi có sự thay đổi về hộ nghèo trong ngành Lao động – thương binh và xã hội. Đảm bảo cho quá trình điều tra, rà soát, theo dõi diễn biến hộ nghèo theo bộ sổ quản lý được minh bạch. Đơn giản hóa trong việc lập danh sách người nghèo để cấp BHYT, cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, thực hiện các chính sách như hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm, chính sách tín dụng cho người nghèo…

PHẦN MỀM ĐÁP ỨNG

  • Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm.
  • Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH.
  • Nghị định số 106/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  • Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016-2020.

TỔNG QUAN CHỨC NĂNG

Chức năng

–           Quản lý đăng ký điều tra, nhận dạng hộ nghèo.

–           Quản lý phân loại hộ nghèo.

–           Quản lý dữ liệu thông tin về các họp bình bầu hộ nghèo.

–           Quản lý xét duyệt danh sách hộ nghèo.

–           Quản lý việc thu thập thông tin rà soát hộ nghèo.

–           Quản lý danh mục hệ thống

–           Quản lý lưu vết và theo dõi nhật ký hệ thống, phân quyền hệ thống.

–           Hệ thống báo cáo thống kê theo thông tư quy định của nhà nước về hộ nghèo và hộ cận nghèo.

o          Báo cáo danh sách hộ nghẹo được hỗ trợ BHYT

o          Báo cáo danh sách tăng giảm người tham gia BHYT

o          Báo cáo kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo

o          Các báo cáo khác theo đặc thù riêng của đơn vị

Mô hình hoạt động

Phần mềm được thiết kết trên mô hình điện toán đám mây với CSDL tập trung tại hệ thống máy chủ của đơn vị chủ quản. Thông qua hệ thống thiết lập phân quyền, đơn vị chủ quản sẽ tạo các tài khoản cho các đơn vị trực thuộc nếu có liên quan tới nghiệp vụ quản lý theo mô hình trên. Tùy theo nghiệp vụ riêng tại Phòng LĐ – TB & XH hay tổ chuyên môn cấp Xã, phường phần mềm sẽ hiển thị giao diện riêng biệt theo đúng nhu cầu sử dụng đó. Tại các nơi lập danh sách và tổng hợp hộ nghèo, người nghèo người sử dụng dùng máy tính đăng nhập vào hệ thống và nhập liệu. Dữ liệu đó sẽ được lưu trữ trên máy chủ và đơn vị chủ quản có thể quản lý và kết xuất các báo cáo định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng, 1 năm mà không cần các đơn vị cấp dưới gửi dữ liệu lên.

LỢI ÍCH CỦA X-QLHN

  • Dễ dàng trong cài đặt và sử dụng: Thiết kế của X-QLHN luôn cập nhật các công nghệ mới nhất của Microsoft và có thể chạy trên nhiều hệ cơ sở dữ liệu. Khả năng ứng dụng và mở rộng mạnh mẽ: Thích hợp cho các cấp quản lý khác nhau từ xã, huyện, tỉnh, trung ương đều có thể xây dựng trên những tính năng có sẵn của X-QLHN hoặc từ các module phát triển thêm.
  • Tính đơn giản hiệu quả và quản lý: Chỉ với một lần cài đặt, phân quyền rõ ràng giữa các User.
  • Ưu tiên về bảo mật: Có cơ chế mạnh mẽ về xác nhận quyền, mã hóa, lưu vết lỗi và các nguy hiểm tiềm tàng.
  • Khả năng tùy biến và nội địa hóa mạnh mẽ: Phần mềm thuần Việt tự động cập nhật phiên bản mới, người dùng có thể tùy biến các form, các mẫu biểu theo đặc thù đơn vị.
  • Giao diện người dùng thân thiện: Giao diện được nghiên cứu và thiết kế tối ưu hiển thị giúp cho người dùng dễ dàng quản lý mọi khía cạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *