Phần mềm quản lý Lao động , việc làm

X-Soft là một trong những đơn vị phần mềm tiên phong của Việt Nam cung cấp phần mềm quản lý lao động việc làm (X-LĐVL) đáp ứng theo Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; Phần mềm quản lý lao động việc làm là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối lao động thương binh và xã hội. Qua đó giúp theo dõi quá trình biến đổi thông tin của lao động việc làm trên địa bàn. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền hồ sơ lao động, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ lao động việc làm. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng cán bộ sử dụng đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Quản lý cơ sở dữ liệu về thị trường lao động, Cung lao động và Cầu lao động.

Chức năng cho phép nhập mới, sửa, xóa, tra cứu các thông tin của lao động cần quản lý trên địa bàn theo các tiêu thức được định nghĩa sẵn như:

Thông tin về nhân khẩu, trình độ giáo dục, chuyên môn kỹ thuật, tình trạng kinh tế của người lao động.

Thông tin về loại hình, ngành nghề kinh doanh, việc sử dụng lao động và nhu cầu lao động của người sử dụng lao động

Quản lý thu thập dữ liệu về người lao động là công dân nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam

Quản lý thu thập dữ liệu về người lao động ở Việt Nam đi làm vệc tại nước ngoài.

Quản lý danh sách doanh nghiệp

Chức năng cho phép nhập mới, sửa, xóa, tra cứu các thông tin của doanh nghiệp cần quản lý trên địa bàn theo các tiêu thức được định nghĩa sẵn.

Quản lý doanh nghiệp dựa theo loại hình, hoạt động kinh tế, ngành kinh tế

Trang thông tin điện tử công bố công khai về thông tin thị trường lao động

Cung cấp trang thông tin điện tử hiển thị công khai dữ liệu về thị trường lao động giúp đơn vị có thể hiển thị các dữ liệu cần thiết cho người dân nắm bắt được thông qua mạng Internet.

Hệ thống báo cáo

Báo cáo chuẩn mẫu theo thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động

  • Báo cáo thông tin thị trường lao động cấp xã/phường/thị trấn
  • Báo cáo thông tin thị trường lao động cấp huyện/quận/thị xã/thành phố
  • Sổ Cung lao động, sổ Cầu lao động
  • Kết xuất các báo cáo tổng hợp phục vụ cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *