Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục

X-KDGD là một giải pháp phần mềm tối ưu hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo
quyền lợi cho người học. Giúp cho việc tra cứu các chỉ tiêu được công khai, chấp hành theo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp. Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

 • CHỨC NĂNG PHẦN MỀM:
 • Đánh giá chất lượng giáo dục về tổ chức và quản lý nhà trường
  • Đánh giá chất lượng giáo dục về cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định.
  • Đánh giá chất lượng giáo dục về lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định.
  • Đánh giá chất lượng giáo dục về cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định.
 • Đánh giá chất lượng giáo dục về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
  • Đánh giá chất lượng giáo dục về khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định.
  • Đánh giá chất lượng giáo dục về phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.
  • Đánh giá chất lượng giáo dục về khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định.
  • Đánh giá chất lượng giáo dục về công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục.
  • Đánh giá chất lượng giáo dục về thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
  • Đánh giá chất lượng giáo dục về thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.

 • Đánh giá chất lượng giáo dục về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
  • Đánh giá chất lượng giáo dục về thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.
  • Đánh giá chất lượng giáo dục về tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
  • Đánh giá chất lượng giáo dục về nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.
  • Đánh giá chất lượng giáo dục về nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.
  • Đánh giá chất lượng giáo dục về Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
   • Đánh giá chất lượng giáo dục về thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.
   • Đánh giá chất lượng giáo dục về các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường.
   • Đánh giá chất lượng giáo dục về tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của địa phương.
   • Đánh giá chất lượng giáo dục về kết quả xếp loại giáo dục của học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục.
   • Đánh giá chất lượng giáo dục về tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.
   • Đánh giá chất lượng giáo dục về hiệu quả hoạt động giáo dục của nhà trường.
   • Đánh giá chất lượng giáo dục về giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *