Phần mềm quản ý thư viện điện tử

Phần mềm Quản lý thư viện được nghiên cứu và phát triển dựa trên nhu cầu thực tế từ nhiều khách hàng và theo các quy định cụ thể của nhà nước trên cơ sở đáp ứng tốt nhu cầu quản lý riêng của từng đơn vị và địa phương....

Phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là phần mềm hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua và khen thưởng của toàn đơn vị được đơn giản và dễ dàng hơn. Phần mềm có thể quản lý các Quyết định khen thưởng, chi tiết khen thưởng...

Phần mềm sổ liên lạc điện tử

X-Soft là một trong những đơn vị phần mềm của Việt Nam cung cấp phần mềm “SMS X-SCHOOL Solutions” được xây dựng trên tổ hợp nhiều nền tảng công nghệ khác nhau gồm hệ thống Client và Server được chứng nhận bản quyền tại Cục bản quyền tác giả theo...

Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục

X-KDGD là một giải pháp phần mềm tối ưu hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn...

Cổng thông tin điện tử – Website

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cung cấp, thiết kế Cổng thông tin điện tử trường học“X-Portal” được xây dựng trên nền tảng công nghệ ASP.Net và SQL Sever. Đáp ứng đầyđủ qui định của nhà nước:• Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục – đào tạo quy...