Tin tức

Phần mềm quản ý thư viện điện tử

Phần mềm Quản lý thư viện được nghiên cứu và phát triển dựa trên nhu cầu thực tế từ nhiều khách hàng và theo các quy định cụ thể của nhà nước trên cơ sở đáp ứng tốt nhu cầu quản lý riêng của từng đơn vị và địa phương....

Phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là phần mềm hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua và khen thưởng của toàn đơn vị được đơn giản và dễ dàng hơn. Phần mềm có thể quản lý các Quyết định khen thưởng, chi tiết khen thưởng...

Phần mềm quản lý hộ khẩu

Phân hệ quản lý nhân hộ khẩu cấp thành phố, thị xã Thực hiện việc quản lý và đăng ký nhân khẩu, hộ khẩu thường trú toàn thành phố, thị xã. Phân hệ này được cài đặt tại Bộ phận 1 cửa của Công an thành phố - thị xã...

Phần mềm tổng hợp tình hình kinh tế xã hội

Hiện nay, việc tổng hợp Thông tin KTXH ở các cơ quan đơn vị hầu hết chưa đưa lại hiệu quả như mong muốn, chưa thể hiện được đúng vai trò của nó  trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là vì quá trình gửi nhận...

Phần mềm số hóa lưu trữ

Hiện tại, X-Soft là một trong những đơn vị phần mềm của Việt Nam cung cấp phần mềm “Số hóa văn thư lưu trữ” với sản phẩm “X-File Solutions” được xây dựng trên tổ hợp nhiều nền tảng công nghệ khác nhau gồm hệ thống Client và Server trên nền...

Phần mềm quản lý xử lý vi phạm hành chính

Chức năng –          Quản lý đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính. –          Quản lý hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục theo nghị định. –          Quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. –          Quản lý...

Phần mềm quản lý ngân sách tiền lương

Quản lý tiền lương  Lên kế hoạch ngân sách cho việc tính toán dự trù lương các năm. Quản lý cấp ngân sách liên quan đến lương theo các kế hoạch đầu năm, bổ sung. Cảnh báo đến hạn nâng lương cho nhân viên theo thông tư 08/2013/TT-BNV Danh sách bảng lương của...

Phần mềm quản lý hộ nghèo

X-QLHN giúp xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, người nghèo và thực hiện những chính sách liên quan đến người nghèo nhằm thống nhất các cấp khi có sự thay đổi về hộ nghèo trong ngành Lao động – thương binh và xã hội. Đảm bảo cho...